KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Opłaty

Odpłatność za świadczenia przedszkola.

Odpłatność za świadczenia przedszkola odbywa się w terminie do 10 - go każdego miesiąca w sekretariacie przedszkola i obejmuje:

a) czesne:

- wysokość czesnego ustala Urzšd Miejski w Łasku - Uchwała Nr XV/113/07 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 14 listopada 2007r.,

- 100 zł - wysokość czesnego za jedno dziecko

- 60 zł - wysokość czesnego za drugie i kolejne dziecko z rodziny, w przypadku gdy co najmniej dwoje dzieci uczęszcza do przedszkola

- 80 zł - wysokość czesnego za dziecko przebywające w przedszkolu do 5 godzin i korzystających ze śniadania i obiadu

- czesne wnoszone przez rodziców obowiązuje również w czasie nieobecności dziecka w przedszkolu.

b) żywienie dzieci:

- wysokość dziennej stawki żywieniowej ustalają dyrektorzy przedszkoli z intendentami, zachowując właściwe normy żywieniowe,

- 5 zł za 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek)

- 4 zł za 2 posiłki dziennie (śniadanie, obiad lub obiad, podwieczorek)

- Rodzice nie ponoszš kosztów zwišzanych z wyżywieniem w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu

c) opłaty za udział w zajęciach dodatkowych wybranych przez rodziców:

- Język angielski - 22 zł

Za pojedyncze nieobecności odpłatność nie ulega obniżeniu.

Zwolnienie z odpłatności następuje wówczas, gdy dziecko nie uczestniczy w żadnym lub tylko w jednym zajęciu w ciągu danego miesiąca.


Rytmika - 10 zł

Odpłatność ulega obniżeniu za każdą nieobecność dziecka na zajęciach.

Gimnastyka korekcyjna - 15 zł

Odpłatność ulega obniżeniu za każdš nieobecność dziecka na zajęciach.

Zajęcia taneczne - 22 zł

Za pojedyncze nieobecności odpłatność nie ulega obniżeniu.


Zwolnienie z odpłatności następuje wówczas, gdy dziecko nie uczestniczy w żadnym lub tylko w jednym zajęciu w ciągu danego miesiąca.

Opłaty wnoszone są z góry w dniach wyznaczonych przez sekretarkę, nie wnoszenie opłaty stałej przez rodziców regulują odrębne przepisy.

Podmiot udostępniający informację:
Publiczne Przedszkole nr 6 w Łasku
odpowiada: Agnieszka Leśniak
data: 06-06-2018
wytworzył: Agnieszka Leśniak
data: 06-06-2018
data: 06-06-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

    Statystyka odsłon tej strony:

    Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 111