KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zasady naboru

Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola:

Podstawowa rekrutacja do Przedszkola Publicznego nr 6 w Łasku odbywa się corocznie w następujących terminach:

Od 1 do 31 marca rodzice (opiekunowie prawni) składają w sekretariacie przedszkola prawidłowo wypełnioną Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola.

Czyste karty można pobrać w sekretariacie przedszkola lub na stronie internetowej przedszkola

Termin składania w/w kart upływa w ostatnim dniu rekrutacji o godz. 16.30

Kryteria rekrutacji oraz „Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Publicznego nr 6 w Łasku” jest dostępny w sekretariacie przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola

- Od 01.04 do 15.05. prace kwalifikacyjne, sporządzanie protokołu - do 30.05. wywieszenie na tablicy ogłoszeń imiennych list dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych z informacją do kogo i w jakim terminie należy składać odwołanie.

- ostatni tydzień sierpnia ewentualna rekrutacja uzupełniająca.

W sytuacji, gdy liczba zgłoszonych dzieci jest większa od liczby miejsc w przedszkolu dyrektor wnioskuje do organu prowadzącego o powołanie komisji kwalifikacyjnej;

Zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych" pierszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają:

- dzieci w wieku 6 lat odbywające roczne przygotowanie przedszkolne

- dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących

- dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji

- dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych;

Kryteria uzupełniające ujęte w "Regulaminie rekrutacji dzieci do Przedszkola Publicznego nr 6 w Łasku":

- dzieci uczęszczające już do naszego przedszkola i ich rodzeństwo,

- dzieci obojga pracujących rodziców lub uczących się w systemie dziennym,- dzieci nauczycieli,

- dzieci zamieszkałe w najbliższym rejonie przedszkola,

- dzieci zamieszkałe na terenie gminy Łask,

- dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci),

- dzieci zgłoszone na pobyt w przedszkolu powyżej 5 godzin,

- pozostałe dzieci;

W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc w przedszkolu, przyjęć dzieci dokonuje Dyrektor przedszkola;

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przyjmowanie dzieci w każdym czasie roku szkolnego.

Podmiot udostępniający informację:
Publiczne Przedszkole nr 6 w Łasku
odpowiada: Agnieszka Leśniak
data: 06-06-2018
wytworzył: Agnieszka Leśniak
data: 06-06-2018
data: 06-06-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

    Statystyka odsłon tej strony:

    Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 206